Nyheter

HooDoo höjning / Lift

2006-03-11 10:27 #0 av: AndreasO

Höjnings kitt av en John HooDoo, till Lada Niva Lift kitt by John HooDoo fore Lada Niva

In Eng look farther down. 

(this is a translation of the instructions supplied by the constructor of the Hoodoo Lift Kit, John 'Hoodoo' Pugh. All modifications on the vehicle are done at your own risc)

(översättning av instruktioner som skickats från konstruktören av Hoodoo Lift Kit, John "Hoodoo" Pugh. Alla modifieringar på fordonet görs på egen risk)

 

Av: andreaso

Datum för publicering

  • 2006-03-11

 

Fig 2 

Tillverkning av kilar för nedre A-arm fram

 

Man behöver 2 st 202 mm långa bitar av 25mm profilrör med 3 mm godstjocklek. Varje del kapas diagonalt med en vinkelslip så man får fyra kilar med en längd av 202mm. Den högre delen av kilen skall passa jäms med den yttre kanten av fjädersätet, och därmed kan hålen i fjädersätet användas som mall för borrningen av de 10 mm hål som krävs. Kilarna skall vila mot den undre A-armen. Den bakre kilen kommer att sticka ut från den inre delen av fjädersätet och skall därför kapas i lämplig längd. Se fig:2

Det behövs 6 längre M10-bultar för fjädersätena fram (två av de gamla går att återanvända) samt 4st 3mm brickor för den övre A-armens lagring i framvagnsbalken (eller 2 original Lada-brickor per bult)

Tillverkning av distansringar för fjädrar bak.

 

De bakre distansringarna skall vara tillverkade av ett något töjbart material (nylon eller hårt gummi) och ha följande dimensioner:

Diameter inre: 86mm

Diameter yttre: 136mm

Höjd: 25mm

Man behöver även stötdämpare som är 50mm längre, alternativt kan man höja det nedre stötdämparfästet med 50 mm

HÖJNING FRAM

Montering fram

 

Säkra framhjulen med klossar eller liknande för att bilen ej skall komma i rullning.

Demontera krängningshämmaren.

Hissa upp en sida av bilen och säkra under tvärbalk med pallbock.

Ta bort hjulet.

Montering av kilarna

 

Skär av fjäderplattan där den böjer sig vid den nedre A-armen.

Ta bort de främre bultarna som håller plattan mot A-armen och lossa de bakre så långt det är möjligt.

Placera en domkraft under nedre A-arm, så nära spindelleden som möjligt och lyft.
Placera en pallbock under fjäderplattans framkant och sänk sakta så att en öppning tillräcklig för att få in kilen uppstår.

Placera kilen, som ett rättvänt "U" i öppningen med den tjockare änden vänd mot mot spindelleden.

Centrera bulthålen (alternativt märk upp korrekt läge och borra hål i kilarna).

Höj med domkraften, sätt samtidigt i bultarna och montera muttrar löst.

Höj ytterligare med domkraften och placera sedan pallbocken vid den bakre delen av fjädreplattan och upprepa proceduren med den bakre kilen.

När den bakre kilen är på plats kapas den i längd och bultarna dras åt. För att de U-formade kilarna inte skall "öppnas" skall de svetsas mot fjäderplattan med ett par centimeters svetsförband per sida.

 

Kompensering av cambervinkel

 

Lyft nedre A-arm igen med en domkraft.

Lossa bultarna som håller övre länkarmamslagring mot framvagnsbalken så långt som möjligt.

Dra ut armen till bultarna stoppar.

Lossa en bult helt, ta bort den helt utan att tappa de brickor som redan finns, och lägg in en extra 3 mm bricka eller två orignal Lada-brickor. Montera åter muttern löst och upprepa för den andra bulten.

Spänn bultarna.

Kompensering av genomslagsgummi.

 

Kapa 25mm av det övre genomslagsgummit med en bågfil.

Gör en framvagnsinställning.

 

Ej beskrivet här.

 

HÖJNING BAK

Montering bakre distanser

 

Säkra bilen framhjul med klossar eller liknande så att bilen ej kan komma i rullning.

Lyft med en domkraft placerad under bakaxelklumpen upp bilen och placera två träklossar som kuddar för två pallbockar vid de bakre bärarmsinsfästningarna.

Lossa stötdämparna från sina nedre fästen.

Ta bort hjulen.

Stöd en sida av bakaxeln med ytterligare en pallbock.

Sänk domkraften och ta bort fjäder och fjädergummit från den sänkta sidan. Börja gärna på höger sida, det är lite mindre plats där.

Placera distansen över konan och knacka lätt för att få den på plats. Den skall töja sig något men ändå sitta fast så den inte faller av.

Sätt fast fjädergummit med buntband runt fjädern. Detta för att de längre stötdämparna kommer att tillåta av fjädern lättar från sätet och risk finns då att fjädergummit inte hamnar rätt

Höj åter upp bakaxelen med domkraften och montera det nedre stötdämparfästet igen.

Upprepa på andra sidan.

Lycka till !

Denna översättning har inte jag gjort (vet ej vem), men tackar översättaren.

 

WEDGE MAKING.

You'll need 2x202mm (8") lengths of 25mm (1") square section steel tube of 3mm wall thickness.

Using an angle grinder with cutting disc, cut each tube diagonally, lengthways, to give you four wedges of 202mm (8").

The wider part of the wedge fits flush with the outer edge of the spring baseplate, so use a baseplate as the template for marking and drilling (10mm) the bolt holes.

The wedges run lengthways along the lower arm.

The narrow part of the rear wedge will protrude from the inner part of the baseplate, so cut it to length.

Now, refer to the fitting instructions.

 

Rear spacers are made from polybush material or hard(ish) rubber, and are circular. There must be a slight amount of stretch to enable them to fit over the cone.

Internal diameter 86mm

Outer diameter 136mm

Wall width 25mm

Wall height 25mm

You will need to obtain six longer bolts for the front baseplate (M10), and four 3mm washers for the upper arm pivot bolts (or two standard Lada washers per bolt).

 

Front wedges.

 

Chock rear wheels.

Disconnect anti-roll bar, if still fitted.

Jack up one side and support under crossmember with an axle stand.

Remove wheel.

Cut off the spring baseplate where it curls under the lower arm.

Remove front bolts securing spring baseplate to lower arm, and loosen rear bolts as far as they can go.

Place hydraulic jack under lower arm, close to ball joint and raise.

Place axle stand under front edge of spring baseplate.

Slowly lower jack, until sufficient clearance to insert wedge.

Insert wedge, ‘U' arms upwards, thicker end closest to balljoint, and position over bolt holes.

Slowly raise jack, inserting bolts as you go.

Screw nuts onto bolt, leaving slack, and repeat at rear of baseplate.

When satisfied with positioning, tighten bolts and trim to length.

Have upper arms of wedge ‘U' welded to lower of spring baseplate to prevent spreading.

The original bolt will fit at the front, inner position.

If the bolt holes in the wedges do not line up exactly, place a bolt through one hole, align the other and drill through the lower arm, wedge, and baseplate with a 10mm drillbit.

Spacing upper arm to remove negative camber.

 

Raise jack again under lower arm.

Loosen securing bolts on upper arm swivel as far as possible.

Pull arm out to limit.

Undo one bolt, remove, being careful not to drop existing washers, and insert new, extra, washer (3mm thick on each bolt) or two standard Lada washers per bolt.

Loosely replace nut, and repeat on other bolt.

Tighten nuts.

Cut 1" off top of upper bumpstop.

GET THE TRACKING DONE.

 

 

In both the above, some fiddling and slight levering will be required, but you should

not find it difficult.

Rear spacers.

 

Chock front wheels.

Jack up under rear diff and support body on axle stands with wood ‘cushions' under chassis by trailing arm mounts.

Undo lower shock absorber bolts.

Remove wheels

Support one side of axle with another axle-stand..

Lower jack and remove spring and original fittings from drooped side. (Suggest starting on the right hand side - slightly less room there).

Place spacer over cone and gently tap into place. (It will expand to fit, but will grip tightly enough to not fall off).

Cable tie the Lada rubber seat to top of spring and refit. This is because the longer shockers will now permit the spring to dislocate from the upper mount on full articulation, with the possibility of it not relocating properly on the rebound.

Jack up and refit shock absorber bolt.

Repeat on other side.

(As an alternative to longer shocks, Scorpion Racing do brackets that fit on the lower mounting point and raise the bottom of the standard shock by 2")

Good luck! 

Best regards Andreas Olsson 

Mvh Andreas Olsson

Anmäl
2007-01-14 03:39 #1 av: dajusnes

hvor kan man bestille dette kittet?

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.